logo

Produktový designér vs konstruktér

Kdo je to produktový designér? Kdo je to konstruktér? V čem se liší? Při vývoji produktu jsou potřeba oba - proč?

Často narážíme na problém, že si někteří lidé pletou produktového designéra a konstruktéra. Pojďme se tedy podívat, co je vlastně podstatou těchto povolání a v čem se liší.

 

Kdo je to produktový designér?

Produktový designér je především člověk, který vyniká v hledání řešení daného problému.

Jeho úkolem je nalézt nejlepší řešení vašeho nápadu a vytvořit z něho nový a atraktivní produkt, který budou zákazníci chtít kupovat a používat.

Produktový designér se snaží skloubit několik aspektů nového produktu. Nový produkt musí dobře plnit účel, za kterým byl vytvořen. Musí brát ohled na lidi, kteří budou produkt používat. Produktový designér se snaží dát produktu takovou podobu, která bude esteticky atraktivní. Zároveň musí být produkt technicky realizovatelný.

Proces práce produktového designéra často vypadá následovně:

 1. Definice problému

 2. Vcítění se do uživatelů

 3. Hledání a vymýšlení řešení

 4. Tvorba prototypu

 5. Testování navrženého řešení
   

Kdo je to konstruktér?

Konstruktér se zabývá návrhem a vývojem strojů, přístrojů a zařízení. Výsledkem jeho práce je technická dokumentace výrobku. Tedy výkresy nebo model a doplňující informace, podle kterých je možné zadaný produkt vyrobit.

Úkolem konstruktéra je navrhovat a konstruovat nové nebo inovované výrobky. Náplní jeho práce je hledání optimálního konstrukčního řešení nového výrobku.

 • Vybírá vhodné materiály

 • Provádí výpočty a stanovuje technické podmínky

 • Určuje rozměrové normy, normy jakosti materiálů atd.

 • Spolupracuje s technology, kteří navrhují technologické postupy výroby

 • Zpracovává technické výkresy a další konstrukční podklady

V čem se liší?

Produktový designér reší produkt z hlediska estetiky, smyslu produktu a s ohledem na pohodlné používání finálního výrobku lidmi.

Konstruktér řeší především technickou realizaci, výběr materiálů a technickou dokumentaci.

 

Při vývoji produktu jsou potřeba oba

Nelze říci, zda je důležitější produktový designér nebo konstruktér. Oba odborníci jsou nutnou podmínkou pro úspěšný vývoj a výrobu nových produktů. Ideální stav je, když spolu nevedou boje, ale naopak úzce spolupracují.

Používáme cookies