logo

Ochrana osobních údajů

1. Společnost cotu s.r.o. se sídlem Vánková 896/11, Praha 8 – Čimice 180 09, IČ 044 66 233, společnost vedena pod spisovou značkou C 248116 vedená u Městského soudu v Praze jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovává v případě Vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

- jméno a příjmení,
- emailovou adresu,
- text zprávy,
- telefon

2. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností cotu s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a cotu s.r.o., nejdéle 1 rok od Vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

3. Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů. Jsme vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. Na společnost cotu s.r.o. je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím emailu na adrese sales@cotu.cz, nebo poštou na adrese cotu s.r.o. se sídlem Vánková 896/11, Praha 8 – Čimice 180 09. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na správce osobních údajů obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V případě, že k poskytnutí vašich osobních údajů byl požadován Váš výslovný souhlas, máte právo Váš souhlas kdykoli písemně a bez postihu odvolat.

Používáme cookies