logo

Opracování 3D tisku

Jaké metody povrchového opracování 3D tisku existují a jaký je v nich rozdíl? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody?

3D výtisky obvykle nejsou kvůli použité technologii ihned po vytištění dokonalé. Mívají hrubý povrch, jsou na nich strukturální podpory a podobně. Proto je potřeba 3D výtisk opracovat.

Při povrchovém opracování 3D tisku se nejčastěji používají následující metody:

 

Odstranění podpor

Podpory při 3D tisku fungují jako prevence proti zhroucení výrobku v průběhu tisku. Po vytištění je potřeba je odstranit. Pokud jsou umístěny v těžko dostupných místech, může být jejich odstranění velmi obtížné. Některé podpory je možné rozpustit a lze je tedy odstranit chemicky. Nerozpustitelné materiály je potřeba odstranit ručně, například pomocí kleští.

Výhody:

 • Nejjednodušší metoda povrchového opracování
 • Vyžaduje pouze minimální vybavení

 

Nevýhody:

 • Při odstraňování podpor může dojít k poškození výtisku
 • Je třeba zahladit místa, kde se podpory nacházely

 

 

Broušení

Nejčastější povrchovou úpravou 3D výtisků je broušení. Provádí se obvykle brusným papírem s různou zrnitostí, v profesionálních firmách se používají malé ruční elektrické brusky. Obvykle se začíná nízkou zrnitostí a pak se postupuje k zrnitosti vyšší.

Výhody:

 • Postačí brusný papír
 • I ty nejhrubší 3D výtisky lze vyhladit broušením
 • Nízká finanční nákladnost

 

Nevýhody:

 • Náročné na čas a práci
 • Manuální broušení může být nerovnoměrné
 • Části výtisku mohou být pro broušení špatně dostupné
 • Broušení je třeba provádět v dílně nebo jiném přizpůsobeném prostoru

 

 

Vyhlazování acetonem

3D výtisk se vloží do uzavřené nádoby, kde je pak vystaven výparům acetonu. Tyto výpary reagují s povrchovou vrstvou výrobku a natavováním ji vyhlazují. Opracovaný 3D výtisk dostává lesklý vzhled.

Výhody:

 • Lesklý vzhled
 • Relativně nízké náklady
 • Proces je rychlý a jednoduchý

 

Nevýhody:

 • Dostupné pouze pro ABS materiály
 • Aceton je toxický, takže je potřebná opatrnost
 • Nelze přesně kontrolovat, kolik materiálu bude odstraněno, proto profesionální firmy tuto metodu nepoužívají

 

 

Barvení

Před barvením je vhodné 3D výtisk nejprve obrousit. Pak je na výrobek nanesena podkladová barva, která připraví povrch pro žádanou barvu. Jakmile povrch uschne, je možné nanést vyžadovanou barvu štětcem nebo sprejem.

Výhody:

 • Zlepšuje vzhled a pocit z produktu
 • Dává výrobku hladký povrch
 • Lze využít více barev

 

Nevýhody:

 • Relativně náročné na čas
 • Je potřeba určitá dovednost pro dosažení hladkého barevného povrchu
 • 3D modely je třeba barvit v otevřených nebo dobře odvětrávaných místnostech

 

 

Leštění

Leštěním obroušeného 3D výtisku lze dosáhnout krásně lesklého povrchu

Výhody:

 • Jednoduchý proces pomocí elektrických nástrojů

 

Nevýhody:

 • Mohou se uvolňovat drobné částečky, které lze vdechnout
 • 3D výtisky je třeba leštit pouze v k tomu určených místech, jako je dílna, a používat ochranné pomůcky (rouška přes ústa)
 • Nutná určitá dovednost a opatrnost

 

 

Pokovení

Pokovení umožňuje dosáhnout kovového vzhledu 3D výtisku. Výrobek působí kovově na pohled i na dotek a posílí se struktura výrobku. K pokovení se používají především měď, chrom, stříbro, nikl a zlato.

Výhody:

 • Kovový vzhled výrobku
 • Posílení struktury

 

Nevýhody:

 • Pouze některé materiály mohou být pokovený - např. ABS
 • Složité a nákladné
 • Je třeba drahé speciální zařízení

 

 

Lepení

Více vytištěných částí může být slepeno v jeden výsledný výrobek. Lepení se často používá u větších dílů, které nejde vytisknout na 3D tiskárně najednou kvůli rozměrovým omezením tiskárny.

Výhody:

 • Silný spoj mezi díly
 • Relativně jednoduchý a levný proces

 

Nevýhody:

 • Slepené části nejsou nikdy tak silné, jako by byl celý výrobek vytištěn vcelku
 • Lepení ovlivňuje mechanické a fyzikální vlastnosti celku

 

 

Pájení za studena

Při pájení za studena jsou 2 díly z materiálů ABS spojeny pomocí acetonu. Aceton materiál natavuje a umožňuje tak vytvořit rovnoměrný spoj. Čím větší povrch spoje, tím silnější spoj.

Výhody:

 • Vytváří silné spoje
 • Relativně levné a jednoduché

 

Nevýhody:

 • Je možné pouze s materiály ABS
 • Spájené části nejsou nikdy tak silné, jako by byl celý výrobek vytištěn vcelku

 

 

Vyplňování mezer

Po broušení 3D výtisku nebo po odstranění rozpustných podpor nezřídka vznikají mezery, kde chybí materiál. Tyto vzniklé mezery je potřeba ručně vyplnit. Profesionálové používají jako výplň stejný materiál, z kterého je 3D výtisk.

Výhody:

 • Zaplnění mezer a děr výrobku

 

Nevýhody:

 • Po vyplnění je potřeba další broušení pro zajištění rovnoměrného povrchu

 

Nebojte se navázat spolupráci se specialisty na 3D tisk, kteří pro vás zajistí vše potřebné – 3D tisk výrobku i potřebné povrchové úpravy a v případě potřeby i v kombinaci s dalšími výrobními technologiemi. Vše prodiskutovat můžeme například v našem showroomu pro jehož návštěvu nás neváhejte kontaktovat.

 

Používáme cookies