logo

Oko včely

Naše společnost obdržela tuto zakázku od známého výtvarníka Miroslava Jakubčíka Mgr. A., který vytváří různé úžasné modely. Tentokrát zaměřil svou pozornost na nadrozměrný anatomický model hlavy včely, který je v současné době vystaven v Národním muzeu v Praze. Naše firma pro tohoto výtvarníka zajistila 3D tisk očí včely. 

Využití skeneru pro 3D tisk

Autor donesl model hlavy včely a naši specialisté na ni přesně napasovali oči o přibližné velikosti 20 cm. Model oka včely se skládá z 10 000 čoček mezi nimiž jsou malé otvory pro zasazení pírek.

V první řadě bylo zapotřebí model hlavy naskenovat pomocí 3D skeneru Shining EinScan SE. Tím bylo dosaženo tvarové a rozměrové předlohy na vytvoření přesně pasujícího 3D modelu očí.

Při samotné výrobě očí jsme se přiklonili k technologii DLP a použili fotopolymer 3Dresyns UHT Black, kdy výška jedné vrstvy je 50 µm. Jednalo se o ultra-detailní tisk na 3D tiskárně Asiga PRO2. 

Používáme cookies