logo

Rukojeti

Jednou z velmi zajímavých zakázek, kterou jsme realizovali, byl 3D tisk rukojetí pro drážní vozidla společnost Alfa Union. Jedná se o páku využitelnou ve veřejné kolejové přepravě, splňující drážní normy. Zadáním mimo jiné bylo aplikovat na povrch páky 3D strukturu a zajistit velmi nenápadnou dělící rovinu výtisku. Oba požadavky jsme úspěšně splnili. 

Master model, podle něhož se vyrábí forma, jsme vytvářeli nejprve pomocí 3D modelování. Také se zapojil náš designer. Doladil části, které automatický software nedokázal zajistit.

Nejprve jsme od klienta dostali 3D model rukojeti. Abychom zajistili požadovaný povrch, měli jsme na rukojeť aplikovat 3D strukturu. Ta ale z konvenčních CAD programů nebyla celistvá, obsahovala švy a my potřebovali ucelený povrch. Běžně ji totiž generuje software automaticky, ale za těchto podmínek si s tím nedokázal poradit. V tento moment se do projektu zapojil náš designer, který povrch domodeloval a strukturu na povrch natáhl jako punčochu.

V prvním kroku bylo potřeba vytisknout master model. Zkoušeli jsme práškový 3D tisk, ale nepodařilo se nám dosáhnout požadovaného detailu struktury povrchu. 3D tisk stereolitografií na naší Asiga PRO z materiálu PlasGRAY se ukázal být ideální.

Protože do páky měla být vložena kabeláž, ovládací spínače a závitová vyztužovací kovová vložka, bylo potřeba zajistit, aby páka měla dutinu. Pro tento případ jsme tedy vytiskli jádro páky za použití materiálu Z-HIPS na FDM tiskárně Zortrax M200 plus. Toto jádro po odlití páky bylo možné chemicky rozpouštět. Metoda se nám ale kvůli životnímu prostředí zcela nezamlouvala. Začali jsme jádra tisknout na stejné tiskárně, ale za použití sice mnohem dražšího, ale ekologičtějšího materiálu BVOH, který je vodou rozpustitelný. Zvolenou cestou se dosáhlo odlehčené řadící páky s unikátní dutinou.

Podle vytisknutého a povrchově opracovaného modelu jsme odlili speciální silikonovou formu potřebnou pro malosériovou výrobu. Zvolili jsme cestu vakuového lití ze samozhášivého materiálu, dle standardu UD 94 - V0. Do páky jsou zalité i kovové závitové vložky, vyrobené konvenčním obráběním.

Používáme cookies